Zilverdaalder
Offerte en bestellen
Zilverdaalder in beeld
Economische achtergrond
Contact
ZILVERDAALDER
echt geld van waarde
Economische achtergrond

In alle landen van de wereld staan de geldpersen van de Centrale Banken aan. De geldhoeveelheid neemt niet eerder gekende hoeveelheden aan. Waar dit toe zal leiden is wat menigeen vervult met grote zorgen. Er zullen geen mensen meer zijn, die de hyperinflatie in Duitsland in 1923 hebben meegemaakt. De hyperinflatie in Argentinie en Brazilie in de jaren tachtig van de vorige eeuw was voor de meesten in Europa een ver van mijn bed show. Maar langzaam begint het besef door te dringen dat ons geld geen intrinsieke waarde heeft. De koppeling met goud is verloren in 1971, toen president Nixon aan zag komen dat Amerika zijn belofte om goud voor dollars te leveren niet langer na kon komen. Immers, doordat veel geld nodig was voor de Vietnam-oorlog hadden de VS in de jaren daarvoor een grote hoevellheid dollars bijgedrukt. Vanaf 1971 is al het geld in de werled eigenlijk een soort Monopoly-geld. De enige waarde die het heeft is het vertrouwen van iedereen dat het morgen nog steeds een waarde heeft. Maar als dat vertrouwen wegvalt is geld plotseling waardeloos.

Daarom willen steeds meer mensen hun geld omzetten in zaken van waarde. Dat kan zijn vastgoed, grond, productiemiddelen en ook goud of zilver.

In het verleden was geld goud of zilver. Vandaag de dag is geld nikkel of papier. Zilveren munten, zoals ZILVERDAALDERs, behouden hun waarde, ook wanneer hyperinflatie op zal treden.
Daarom is de ZILVERDAALDER echt geld, in tegenstelling tot de Euro.
 

ZilverdaalderOfferte en bestellenZilverdaalder in beeldEconomische achtergrondContact